browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Training

Hier zie je een aantal voorbeelden van technieken om je een indruk te geven van de sport.

the hook

Techniek: the hook.

Doel: het openen van de hoek van de arm van de tegen-stander. Doordat deze hoek groter wordt kan de tegen-stander minder kracht gebruiken en zal uitein-delijk met de rug van zijn hand op de pinpad of onder de lijn van de pinpad terechtkomen wat een verlies betekent.

Uitvoering: maak het lichaam compact. Draai de pols naar binnen (suplinatie) en draai de schouder in. Zorg er altijd voor dat de schouder niet voorbij de hand gaat!

the toproll

Techniek: the toproll.

Doel: het openen van de vingers, de pols en uiteindelijk de arm.

Uitvoering: door kracht te zetten naar achteren (“back pressure”) vanaf een zo hoog mogelijk punt (bovenste knokkel) is het hefboom effect het grootst. Houd de pols en de arm in een sterke hoek en zak door de benen, hierdoor zullen de vingers, pols en arm van de tegenstander openen en zal deze niet meer in staat zijn genoeg kracht te  gebruiken.

the post

Techniek: the post.

Doel: het openen van de vingers, pols en arm, net als bij de toproll.

Uitvoering: het hefboom effect is ook bij deze techniek van toepassing. Bij de post ligt de nadruk echter meer op het zakken door de benen waardoor het gewicht van het onderlichaam uitwerking heeft op het hoogste punt van de hand. Dit zal als gevolg hebben dat de vingers, pols en arm van de tegenstander geopend zullen worden. Hierdoor zal de tegenstander geen of in ieder geval een stuk minder kracht kunnen gebruiken.

armwrestling in the strap

Techniek: the strap.

Doel: wordt door de scheids-rechter omgedaan na een ‘slip out’ waardoor de handen niet meer kunnen losschieten. In de strap zijn alle technieken mogelijk.

Uitvoering: een goede uitvoering van een techniek is lastiger.  Zo is het moeilijker een goede toproll of post uit te voeren in de strap. Het is niet mogelijk om het hefboom effect op de vingertoppen te leggen. Het kan van belang zijn het stuk van de strap dat over de hand loopt zo hoog mogelijk, richting de bovenste knokkel, te plaatsen. Op deze manier kan het hefboom effect voor de backpressure optimaal benut worden.